Unikaalne õppekeskkond uute teadmiste omandamiseks

Uos on tasuta Interntipõhine multiplayer 3d rollimängul baseeruv õppekeskkond, kus saab õppida mis on ID kaart, kuidas ID kaarti taotleda, mis on pangakaart, kuidas seda kasutada. Mis on PIN koodid, riigilõiv, dividendid, digiretsept, palk, tulumaks, käibemaks jpm.

Õppekeskkond on avatud 2014 jaanuarist. Peale seda on lisandunud mitmeid uusi täiendusi:

  • 2014 II pa lisandus koostöös Maksu- ja Tolliametiga maksunduse täiendus. Õpetust on hea kasutada ühiskonnaõpetuse tundides

  • 2014 II pa lisandus mängijate soovil mitmed vabaaja veetmise moodulid, et õppetegevuse vaheajal lõbusalt aega veeta

  • 2014 II pa lisandus TLT autobussmoodul, kus mängija saab harjutada bussiga sõitmist ning kogeda, mis juhtub reisijatega, kui buss järsult pidurdab või teeb kiireid manöövreid

  • 2015 lisandus koostöös Päästeametiga tuleohutusmoodul. Õpetust on hea kasutada ühiskonnaõpetuse jt tundides, et omandada teadmised suitsuanduri ja tuleohutuse vallas

Euroopa Liidu Regionaalarengu fondi toetusel valmis e-teenuste õppimiseks 3D rollimäng „Uos“. Mängu on hea kasutada ühiskonnaõpetuse tunnis ID-kaardi võimaluste õppimisel ja teiste e-teenuste õppimiseks ning õpetamiseks.

Mängus olevate ülesannete täitmise käigus tuleb kasutada erinevaid e-teenuseid, mis on mängukeskkonna osaks. Näiteks saab mängija taotleda virtuaalset ID-kaarti ja teha sellega toiminguid nagu reaalses elus. Mängus räägitakse noortele maksudest, dividendidest, palgast, e-teenustest ja teistest vajalikest toimingutest, et tavaelus mõista paremini kõike ID-kaardi ja maksundusega seonduvat. Mängus on ohtralt õppevideoid, mille kaudu saab mängija juurde uusi teadmisi. Projekti juurde kuulub ka suhtluskeskkond, kus kooliõpilased saavad vestelda teiste koolide õpilastega reaalaajas ja näha nende tegevusi.

Mängu loomise taga on 2010. aastal loodud MTÜ Ekuubis (uos@ekuubis.eu). "Noored mängivad arvutimänge nii ehk naa - miks ei võiks teha sellise arvutimängu, mis oleks hariv ja samas ka fun, lõbus,"  Loodame leida uusi e-riigi teenuseid, õppemooduleid mida mängu lülitada ning seeläbi ka noori harida.

MTÜ Ekuubis on vabaühendus, kelle peamisteks eesmärkideks on ühiskonnas toimetulekuks vajalike teadmiste ja oskuste edastamine ja teadvustamine. Seltsi põhitegevusteks on hariva suunitlusega arvutimängude, õppeprogrammide, seminaride, koolituste korraldamine ning hariva sisuga e-lahenduste loomine.

Mängu tegevus toimub sellises virtuaallinnas.

Arvutimäng on eestikeelne, vaba tarkvara baasil ja tasuta Windowsi, Linuxi arvutitele. Mängu mängimiseks tuleb luua kasutajakonto või logida mängu ID-kaardi abil. Mängu mängimiseks tuleb see laadida arvutisse ja vajalik on ka internetiühendus.

Küsimused: MTÜ Ekuubis uos@ekuubis.eu